Необходими документи за записване за граждански брак
  личните карти на младоженците

Необходими документи за сключване на граждански брак
  Двете лични карти на младоженците
  Декларация
  Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването. Задължително се извеждат и подпечатват.
  Фактура за озвучаване на сватбеното тържество
  Младоженците, ненавършили 18 години, да носят разрешение от райония съд.
  Младоженците със семейно положение разведен/а/ да носят последното бракоразводно решение
  Младоженците със семейно положение вдовец /вдовица/ да носят съответния документ.
 
Младоженци с чуждо гражданство трябва да представят:
      Документ за семейно положение с апостил.
      Законодателна справка,че държавата признава брак,сключен в чужбина. Пак с апостил. (Тези 2 документа се издават в съответната държава и се превеждат в България, в някоя от оторизираните за това фирми.)
      Паспорт

Необходими документи и аксесоари в деня на гражданската церемония
 двете лични карти
 сватбени пръстени
 ритуални чаши
 шампанскo
 
Период, след който се разрешава сключване на граждански брак
 Според нормативната уредба, граждански брак може да сключите 1 месец след записването си за граждански брак.